ਤਾਈਪੇਈ ਡੀਲਕਸ-ਨਵਾਂ

ਤਾਈਪੇਈ ਡੀਲਕਸ-ਨਵਾਂ

ਤਾਈਪੇਈ ਡੀਲਕਸ

taipic1

ਲਾਬੀ- ਮਾਰਬਲ ਕਾਲਮ/ ਮਾਰਬਲ ਵਾਟਰ-ਜੈੱਟ ਇਨਲੇ/ ਮਾਰਬਲ ਟੇਬਲ

taipic2

ਸਵੀਮਿੰਗ ਪੂਲ ਅਤੇ ਕੋਰੀਡੋਰ - ਮੋਜ਼ੇਕ / ਮਾਰਬਲ ਵਾਟਰ-ਜੈੱਟ ਇਨਲੇ / ਮਾਰਬਲ ਵਿਨੀਅਰ

taipic3

ਪੋਸਟ ਟਾਈਮ: ਸਤੰਬਰ-09-2020